FONTÁNY ETNA 175 15/3

FONTÁNY ETNA 175 – BALENÍ 3 KS v balení Silver, Gold, Crackling, * Nejnižší cena za posledních 30 dní

Dostupnost sklad prodejna
Můžeme doručit do:
27.5.2024
Možnosti doručení
399 Kč 319 Kč
FONTÁNY ETNA 175 15/3
cf3503 1
399 Kč

FONTÁNY ETNA 175 – BALENÍ 3 KS v balení Silver, Gold, Crackling

EFEKT:

  • stříbrný gejzír
  • zlatý gejzír
  • zlatý práskající gejzír (crackling)

Výška efektu: cca 2–3 m. Délka trvání efektu: cca 30–40 sec.

NEC: 250 g / balení

Kategorie: F2 – Minimální věková hranice prodeje 18 let.

Zboží s věkovým omezením. Při převzetí bude ověřen Váš věk.

* výše uvedené piktogramy se nevztahují na toto zboží, avšak k našim ostatním produktům nabízené na e-shopu :-) 

Více produktů na Vaší skvělou párty naleznete v naší kamenné prodejně v Milovicích.

CLP – Třída nebezpečnosti

CS – VAROVÁNÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/ná­razům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brý­le.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 Nebezpečí výbuchu.
P401 Skladujte pouze v původním obalu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: