EKOlogie nám není fuk!

…ANEB JAK SE SNAŽÍME BÝT CO NEJVÍCE EKO!

 Jsme si vědomi toho, že každoročně přivedeme na trh velké množství odpadu, ale protože nám osud planety není lhostejný, snažíme se dělat vše pro to, aby dopady našeho konání na životní prostředí byly co možná nejmenší.

Naše společnost se podílí na jednom z největších environmentálních projektů v České republice – na provozu systému třídění a recyklace obalových odpadů. V souladu se zákonem o obalech má naše firma uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, a.s., a je zapojena do Systému sdruženého plnění pod klientským číslem F00160471, čímž zajišťuje zpětný odběr a využití odpadu z obalů.

NAŠE PRODUKTY

Všechny naše produkty jsou netoxické a biologicky odbouratelné.

Nejsou nebezpečné pro vodní organizmy.

OBALY PRODUKTŮ – PET

Obaly od Megabubliny i Megaslizouna patří do tříděného odpadu!

PET se poměrně dobře mechanicky recykluje. Již od roku 2005 se PET recykluje v České republice v Bohumíně, kde sídlí rovněž jeden z největších recyklátorů PET láhví v Evropě.

Recyklace PET láhví začíná už u Vás doma. Prázdnou lahev je potřeba vytřídit a odnést do nejbližší nádoby na tříděný odpad. Žluté kontejnery máme v České republice doslova na každém rohu (průměrně to k nim máme 96 metrů), takže už žádné výmluvy!????

PET láhev vždy před vhozením do kontejneru sešlápněte. Šetříte tak místo v kontejneru i v samotném svozovém autě. Na třídírně se plastový odpad ručně dotřídí, aby se oddělil od nežádoucích složek odpadu. Dotříděný plast se pak lisuje do balíků a odváží se k recyklaci – i plast je totiž důležité připravit na jeho další využití. Dále je zapotřebí ho namlít, aby bylo možné jej v této formě zpracovat pro daný účel – využití zrecyklovaného plastu je totiž značně široké a různorodé. Recyklovaný plast se promění na tzv. granulovaný plast (regranulát), který se používá při zhotovování nových výrobků.

Jaké je využití recyklovaných lahví?

Nejčastěji se z recyklovaných PET láhví vyrábí láhve nové.
Dále jsou to nové plastové obaly, módní doplňky, pleny, koberce, spacáky a mnohé další.

BALENÍ ZÁSILEK PRO PŘEPRAVU

Kartony

Lepenkové krabice = papír = 100% recyklovatelnost!

Papír je nejrozšířenějším materiálem používaným k výrobě přepravních obalů. Důvodů, proč tomu tak je, existuje celá řada – například dostupnost primární suroviny na jeho výrobu (stromy), nebo opětná recyklovatelnost papíru (až 9 krát!!).

Kartony patří do modrého kontejneru na papír, který najdete hned vedle toho žlutého. Kartony před vhozením do kontejneru rozložte, nebo rozřezejte na menší kusy. Ušetříte tak místo pro další „třídiče“.

Většina našich zásilek je balena na speciálním stroji, který vyrábí kartonový obal přímo na míru každé objednávky. Nevznikají tak volná místa, která je nutné vycpávat zbytečnou výplní.

Výplně

V sadách a nadrozměrných balících používáme vzduchové výplně vyrobené z HDPE fólie, která je recyklovatelná. Dalším způsobem její likvidace je spalování – polyetylén se spaluje beze zbytku a při dokonalém spalování nevznikají jedovaté látky, dochází totiž k rozkladu na oxid uhličitý a vodu. Pokud je folie uložena na skládku, dochází působením slunečního světla k narušování a postupnému rozpadávání materiálu.